Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR)

o World Statesmen
o STATOIDS

Flag Counter

WHITNEY SMITH

Whitney Smith je světoznámý americký vexilolog (nar. 26. 2. 1940 v Arlingtonu, Mass., USA, zemř. 17. 11. 2016) zakladatel Flag Research Center a prvního vexilologického periodika na světě - The Flag Bulletin.

W.Smith se velmi zasloužil o rozvoj nauky o vlajkách - vexilologie. Toto slovo poprvé použil v říjnu 1958 v článku "Flags of the Arab World". Posléze se ve světě prosadilo jako nejvhodnější mezinárodní výraz pro označení pomocné vědy historické o vlajkách a praporech.

Mnoho jeho článků a přednášek mělo zásadní vliv na teorii vexilologie - "The Flag Information Code", "A Vexillological Clasification System", "Flagplan 2011" a další. Napsal též několik knih. K nejvýznamnějším patří "The Bibliography of Flags of Foreign Nations", Boston 1965, "The Flag Book of the United States", New York 1970, a "Flags Through the Ages and Across the World", Maidenhead 1975, spolu s jejími četnými adaptacemi v jiných jazycích.

V letech 1967-1989 byl generálním tajemníkem FIAV, v letech 1967-1977 prezidentem Severoamerické vexilologické asociace. V roce 1969 byl spolupořadatelem třetího a v roce 1987 uspořádal 12. mezinárodní vexilologický kongres. Je laureátem FIAV, držitelem Driverovy ceny (1983). Dr. Whitney Smith se zúčastnil jednání 1.českého národního vexilologického kongresu v Hradci Králové v roce 1996 (viz obrázek).

Osobní vlajka W.Smithe je odvozena ze znaku, který si sám navrhl okolo roku 1960. Je tvořena čtvercovým listem kosmo děleným. V horním bílém poli je černé kladivo. Spodní pole je červené s bílou, černě konturovanou knihou. Kladivo se vztahuje ke jménu Smith (= kovář), černá a bílá jsou odvozeny z francouzské vlajky templářů a znamenají "milý k příteli a hrozný k nepříteli". Kniha znázorňuje jeho zálibu číst i psát knihy. Je odvozena ze znaku jeho Alma mater - Harvardovy koleje.

text: Petr Exner, Jiří Tenora: Vexilologický lexikon - vexilologické společnosti a aktivity
foto a vyobrazení vlajky: Petr Exner


ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky