Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 
o SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY
o ZÁKON 3/1993 Sb.
o ZÁKON 154/1998 Sb.

o VELKÝ A MALÝ STÁTNÍ ZNAK
o STÁTNÍ BARVY
o STÁTNÍ VLAJKA
o VLAJKA PREZIDENTA     REPUBLIKY
o STÁTNÍ PEČEŤ
o STÁTNÍ HYMNA

o SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
o LÍPA - LIPOVÁ RATOLEST


SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY

Vyobrazení uvedená vpravo a na jednotlivých stránkách jsou s výjimkou státních barev převzata z přílohy zákona o státních symbolech České republiky. Podrobnější informace o jednotlivých symbolech naleznete u jednotlivých odkazů.


3
ZÁKON
České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky

§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní v lajka, vlajka presidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.


§ 2 ... § 7


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.

Klaus v.r.


SYMBOLS
OF THE CZECH REPUBLIC

Greater State coat of arms
Lesser State coat of arms

State Colours

State Flag
Flag of the President of the Republic

State Seal
National anthem


o The Saint Wenceslaus’s Crown
o Lime - Linden Branch