Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÉ DOPISY

o  č.   1 - 5. února 1976
o  č.   2 - 25. ledna 1977
o  č.   3 - 24. ledna 1978
o  č.   4 - 2. ledna 1979
o  č.   5 - 16. února 1980
o  č.   6 - 25. ledna 1981
o  č.   7 - 22. února 1982
o  č.   8 - (1983)
o  č.   9 - 29. února 1984
o  č. 10 - 25. května 1985
o  č. 11 - 1. července 1986
o  č. 12 - 1. července 1987
o  č. 13 - 6. října 1988
o  č. 14 - 10. května 1989
o  č. 15 - 20. září 1990
o  č. 16 - 22. října 1991
o  č. 17 - 17. září 1992
o  č. 18 - 6. října 1993

ZMĚNY A DOPLŇKY

o  Změny a doplňky 1993
o  Změny a doplňky 1994
o  Změny a doplňky 1995
o  Změny a doplňky 1996
o  Změny a doplňky 1997
o  Změny a doplňky 1998
o  Změny a doplňky 1999
o  Změny a doplňky 2000
o  Změny a doplňky 2001
o  Změny a doplňky 2002
o  Změny a doplňky 2003

o  Stav k 1. 1. 2004

o  Změny a doplňky 2004
o  Změny a doplňky 2005
o  Změny a doplňky 2006
o  Změny a doplňky 2007 (A-K)
o  Změny a doplňky 2007 (L-Z)
o  Změny a doplňky 2008 (A-M)
o  Změny a doplňky 2008 (N-Z)
o  Změny a doplňky 2009

o  Stav k 1. 1. 2010

o  Změny a doplňky 2010
o  Změny a doplňky 2011
o  Změny a doplňky 2012
o  Změny a doplňky 2013
o  Změny a doplňky 2014
o  Změny a doplňky 2015
o  Změny a doplňky 2016
o  Změny a doplňky 2017
o  Změny a doplňky 2018
o  Změny a doplňky 2019
o  Změny a doplňky 2020
o  Změny a doplňky 2021
o  Změny a doplňky 2022
o  Změny a doplňky 2023


Vexilologické dopisy posílal svým členům náš Vexilologický klub od roku 1976 do roku 1993. Jejich obsah zpočátku připravovali Pavel Fojtík a Pavel Pejcha, později i další členové VK. Obsahovaly chronologicky seřazené informace o nejdůležitějších politicko-administrativních změnách ve světě v minulém roce, které se projevily nebo by se v budoucnu mohly projevit ve státní vexilologii a heraldice.


Od roku 1993 připravuje Jaroslav Martykán Změny a doplňky, každoroční přehled politických událostí ve světě formou jejich výčtu seřazeného podle abecedního názvu země či regionu a data. Tyto události se svým způsobem dotýkají nebo mohou dotýkat ústavně-správních a politických poměrů v dané zemi či regionu, jak jsou nárazově (např. k 1.1.2004) zpracovány do aktuálního stavu, pokud jde o oficiální název, státní zřízení, strukturu nejvyšších orgánů státní moci zákonodárné, výkonné a soudní a jejich personální obsazení, jakož i platného správního rozdělení daného státu či území.


In late 1970s, members of then Vexillological Club Pavel Fojtík and Pavel Pejcha initiated formation and distribution of the so called Vexillological Letters among the Club´s members. In circumstances of the lack of required political informations under Communist régime, the Letter had to inform the VC´s members about the most important political, administrative and constitutional changes worldwide during the previous year. Such changes had been or could been reflected in the state vexillology and/or heraldry.

After the last Vexillological Letter was issued in 1993, Jaroslav Martykán offered the interested in members with his summary of the most important events in all countries of the world with the same possible effect from the vexillologist´s and heraldist´s point of view. Under egida of CHANGES AND ADDITIONS, he continues with their recording and publishing until now.