Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2020
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Členem ČVS se můžete stát zasláním vyplněné přihlášky do ČVS na e-mailovou adresu: vexilologie@centrum.cz nebo na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.

Členský příspěvek na rok činí 300.- Kč, po dosažení důchodového věku 150.- Kč. Manipulační poplatek pro nově přijímané členy je 30.- Kč.

Členské příspěvky ČVS se hradí:
- převodem nebo např. internetovým bankovnictvím na účet číslo: 2100236183 / 2010 (Fio banka). Ve zprávě pro příjemce je uvést příjmení a údaj Vexilologie + příslušný rok. Je-li vyžadováno jméno majitele účtu, uvádí se Česká vexilologická společnost, z. s.
- osobně na výborové schůzi. Termín nejbližší schůze najdete v pravé části obrazovky.

Zpravodaje za celý rok (minimálně čtyři čísla o 16 stranách A5), na který jste zaplatili členský příspěvek Vám budou zasílány na adresu uvedenou v přihlášce.

Výroční členské schůze se konají zpravidla na jaře v Praze, v roce konání českého národního vexilologického kongresu v místě a čase konání kongresu.


HOW BECOME A MEMBER OF THE CVS?

Send kindly your filled-in apply for admission to the CVS e-mail address: vexilologie@centrum.cz or on the postal address given at the head of the form.

A membership fee per year amounts to USD 20,- (for overseas) or EUR 10,- (for Europe) You can pay either by banking transfer or through internet banking on the account No. 2100236183/2010 (Fio Banka) IBAN. As a note for payee give kindly your surname, Vexilologie and the related year (e.g. 2019). If the name of the account owner is required, write pls Ceska vexilologicka společnost, z.s.

Zpravodaje za celý rok (minimálně čtyři čísla o 16 stranách A5), na který jste zaplatili členský příspěvek Vám budou zasílány na adresu uvedenou v přihlášce.

The annual meetings of the CVS members have been ordinarily held in Prague in spring. If the Czech National Congress of Vexillology has been organized in the certain year, the annual meeting is a part of the congress.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : vexilologie@centrum.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVS


SCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
19. června 2021 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2021

6. 3., 5. 6., 4. 9. a 4. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky