Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2020
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Členem ČVS se můžete stát vyplněním přihlášky on-line případně pošlete vyplněný formulář na e-mailovou adresu: info@vexilologie.cz nebo na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.

Členský příspěvek na rok činí 300.- Kč, po dosažení důchodového věku 150.- Kč. Manipulační poplatek pro nově přijímané členy je 30.- Kč.

Členské příspěvky ČVS se hradí do 30. června příslušného roku:
- bankovním převodem na účet číslo: 2100236183 / 2010 (Fio banka). Ve zprávě pro příjemce je třeba uvést příjmení a údaj Vexilologie + příslušný rok. Je-li vyžadováno jméno majitele účtu, uvádí se Česká vexilologická společnost, z. s.
- osobně na výborové nebo výroční členské schůzi. Termín nejbližší schůze najdete v pravé části obrazovky.

Zpravodaje za celý rok (minimálně čtyři čísla o 24 stranách A5), na který jste zaplatili členský příspěvek Vám budou zasílány na adresu uvedenou v přihlášce.

Výroční členské schůze se konají zpravidla na jaře v Praze, v roce konání českého národního vexilologického kongresu v místě a čase konání kongresu.


HOW BECOME A MEMBER OF THE CVS?

Send kindly your filled-in to the CVS e-mail address: info@vexilologie.cz or on the postal address given at the head of the form.

A membership fee per year in 2022 amounts to CZK 588,- (for overseas) or EUR 21,- (for Europe). In EEA you can pay by SEPA banking transfer, from other countries through PayPal. More detailed information on both methods of payment you will receive by e-mail.

Journals for the entire year (at least four issues of 24 A5 pages) for which you have paid the membership fee will be sent to the address given in the application.

The annual meetings of the CVS members have been ordinarily held in Prague in spring. If the Czech National Congress of Vexillology has been organized in the certain year, the annual meeting is a part of the congress.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2023

Výroční členská schůze proběhne 1. dubna 2023 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2023

4. 3., 3. 6., 9. 9. a 2. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 3. června 2023 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky