Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 
o SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY
o ZÁKON 3/1993 Sb.
o ZÁKON 154/1998 Sb.

o VELKÝ A MALÝ STÁTNÍ ZNAK
o STÁTNÍ BARVY
o STÁTNÍ VLAJKA
o VLAJKA PREZIDENTA     REPUBLIKY
o STÁTNÍ PEČE
o STÁTNÍ HYMNA

o SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
o LÍPA - LIPOVÁ RATOLEST


SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC

The official state symbols of the Czech Republic are defined in Article 14 of the Constitution from 1992 and described in The State Symbols of the Czech Republic Act No. 3/1993 that the Czech National Council passed on 17 December 1992. Its Article 1 stipulates that the Greater and Lesser State coat of arms, the State colours, the State flag, the Flag of the President of the Republic, the State seal, and the National anthem are state symbols of the Czech Republic. The Article 8 determines the State Symbols Act legal force since 1 January 1993.


3
ZÁKON
České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky

§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní v lajka, vlajka presidenta republiky, státní peče a státní hymna.


§ 2 ... § 7


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.

Klaus v.r.


SYMBOLS
OF THE CZECH REPUBLIC

Greater State coat of arms
Lesser State coat of arms

State Colours

State Flag
Flag of the President of the Republic

State Seal
National anthem


o The Saint Wenceslaus’s Crown
o Lime - Linden Branch