Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 
o SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY
o ZÁKON 3/1993 Sb.
o ZÁKON 154/1998 Sb.

o VELKÝ A MALÝ STÁTNÍ ZNAK
o STÁTNÍ BARVY
o STÁTNÍ VLAJKA
o VLAJKA PREZIDENTA     REPUBLIKY
o STÁTNÍ PEČEŤ
o STÁTNÍ HYMNA

o SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
o LÍPA - LIPOVÁ RATOLEST


LÍPA - LIPOVÁ RATOLEST

lipová ratolest

Zlaté lipové ratolesti jsou na vlajce prezidenta republiky, kde doplňují velký státní znak a stuhu s nápisem a také na státní pečeti.

Lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Byla prvním stromem, který se vysazoval u lidských obydlí, chránila, léčila, byla krásná a všestranně užitečná. V ČR je asi 1850 památných lip, což tvoří téměř polovinu ze všech vyhlášených stromů. Jako první uvedli lípu jako symbol slovanství básníci : za odkaz lípy jako slovanského symbolu vděčíme právě J. Kollárovi, za jeho dílo "Slávy dcera" či polskému básníku Krasickému. Lípa se stala oficiálním národním symbolem až roku v červnu 1848 (2.-12.6.48), kdy byla na Všeslovanského sjezdu v Praze (účastni byli delegáti Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a dále Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbi, Slovinci a Dalmatinci - tedy všechno porobené slovanské národy) ustanovena jako národní symbol. Lípa tak stála proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to vlastně reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní strom měl navrhnout Fr. Ladislav Čelakovský.(ptejteseknihovny.cz)

Lípa malolistá též lípa srdčitá (Tilia cordata) je statný strom z čeledi slézovitých je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů. Statný kmen je pokryt tenkou, tmavou a mělce podélně zvrásnělou kůrou. Pupeny jsou černohnědé, vejcovité. Listy jsou dlouze řapíkaté, nesouměrně srdčité a lysé, pouze v úhlech velkých žilek na spodní straně listů mají rezavé chomáčky chlupů. Květy jsou oboupohlavné, žlutavě bílé, stopka vrcholíků je téměř do poloviny srostlá s jazykovým blanitým listenem. V době květu omamně voní. Plod je jednopouzdrý kulovitý oříšek s tenkostěnným oplodím.(wiki)


SYMBOLS
OF THE CZECH REPUBLIC

Greater State coat of arms
Lesser State coat of arms

State Colours

State Flag
Flag of the President of the Republic

State Seal
National anthem


o The Saint Wenceslaus’s Crown
o Lime - Linden Branch