Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o   1 (1994)
o   2 (1995)
o   3 (1996)
o   4 (1997)
o   5 (1998)
o   6 (1999)
o   7 (2000)
o   8 (2001)
o   9 (2002)
o 10 (2003)
o 11 (2004)
o 12 (2004)
o 13 (2006)
o 14 (2007)
o 15 (2008)
o 16 (2008)
o 17 (2009)
o 18 (2009)
o 19 (2010)
o 20 (2010)
o 21 (2011)
o 22 (2011)
o 23 (2012)
o 24 (2013)
o REJSTŘÍK (1994 - 2014)
o 25 (2015)
o 26 (2016)
o 27 (2017)
o 28 (2018)
o 29 (2019)
o 30 (2020)
o 31 (2021)
o 32 (2022)
o 33 (2023)
o 34 (2023)
o 35 (2024)

ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE 9 (2002)


OBSAH 

•Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
•Symboly Plzeňského kraje
•Irsko: Kříž Sv. Patrika
•Severní Irsko
•Pohledy do právní historie čs. symbolů - 6. část 
        (Usnesení vlády ČSSR č. 1005/1960 - příloha č. 1, 
        zákon č. 163/1960 Sb., ortátním znaku a vlajce)
•Vexilologické exponáty v Nových Hradech

 BAREVNÁ PŘÍLOHA
  
Výběr z vexilologických exponátů z depozitáře Zpč. muzea v Plzni (3. část)
•7 - prapor Kamenického spolku v Plzni
•8 - Prapor Plzeňských studentů z r. 1848
•9 - prapor Stráže Svobody


ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE