Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o   1 (1994)
o   2 (1995)
o   3 (1996)
o   4 (1997)
o   5 (1998)
o   6 (1999)
o   7 (2000)
o   8 (2001)
o   9 (2002)
o 10 (2003)
o 11 (2004)
o 12 (2004)
o 13 (2006)
o 14 (2007)
o 15 (2008)
o 16 (2008)
o 17 (2009)
o 18 (2009)
o 19 (2010)
o 20 (2010)
o 21 (2011)
o 22 (2011)
o 23 (2012)
o 24 (2013)
o REJSTŘÍK (1994 - 2014)
o 25 (2015)
o 26 (2016)
o 27 (2017)
o 28 (2018)
o 29 (2019)
o 30 (2020)
o 31 (2021)
o 32 (2022)
o 33 (2023)
o 34 (2023)
o 35 (2024)

ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE 8 (2001)


OBSAH 

•Znak města Plzně
•Statut města Plzně - výběr
•Další městské a obecní vlajky na Plzeňsku
•Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - výběr
•Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - výběr
•Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě - výběr
•Vyhláška č. 277/2000 Sb., o užívání vlajek
•Články z tisku o výročí státní vlajky a jejím použití
•Pohledy do právní historie čs. symbolů - 5. část 
        (vyhl. MV č. 1983/1946, zák. č. 231/1948, zák. 61/1952, 
         nař. MD č. 75/1953, nař. MD č. 16/1955, vl. n. č. 29/1955)
•Irské vlajky z internetu - výběr
•Články z tisku o ruské hymně
•TJ Union Plzeň, I. CZ oddíl softtenisu - symboly

 BAREVNÁ PŘÍLOHA 
 
Výběr z vexilologických exponátů z depozitáře Zpč. muzea v Plzni (2. část)
•4 - prapor společnosti řezníků a uzenářů 
•5 - svazový prapor sedleckých železáren
•6 - prapor kameníků


ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE