Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info


VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o Flag Data Centre
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM
o VEXILOLOGICKÉ DOPISY

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK (Prostějov)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR) do roku 2011

o World Statesmen
o STATOIDS
o ETHNIA

Flag Counter

Ing. Josef Česák

CO JE VEXILOLOGIE

Na počátku bylo slovo, řecky "logos" - etymologický prazáklad všech "-logií". Mnohem později vzniklo "vexillum" jako zdrobnělina od "velum" (plachta), a to k označení kusu látky upevněné na krátké tyči a zavěšené na žerdi za speciálním účelem - tedy vlajky. A teprve v naší době byl vytvořen sloučením obou pojmů název "vexilologie" pro novou vědní disciplínu - nauku o vlajkách. Etymologické výhrady proti tomuto latinsko-řeckému hybridu lze snadno odbýt poukazem na obdobně konstruované názvy jiných moderních věd (např. sociologie), zda však i on dojde stejně obecné platnosti, je dosud na vážkách. V řadě zemí má totiž konkurenta v termínu "baneristika" (od franc. la banniere, něm. das Banner, angl. the banner, špaň. la bandera, ital. la bandiera atd. = korouhev, vlajka), který shodnou koncovkou jednak lépe symbolizuje úzkou přibuznost s vědou zvanou heraldika (od. lat. heraldus = hlasatel, posel), jednak zařazení do kategorie věd aplikovaných, prakticky využívaných (něco a la technika). Pro nás je tento druhý termín, žel, sotva akceptovatelný, bylo by to asi poprvé, co by se naše vědecká nomenklatura obohatila z neantických jazyků.

Tím méně na místě by bylo usilovat o změnu názvu jen kvůli jeho zpodobnění s heraldikou. Ve vzájemném vztahu nejde jen o dvě vědy na stejné úrovni, heraldika je pro vexilologii pomocnou vědou, i když obě společně jsou pomocnými vědami historie. Říká se, že kdo nezná historii vlajky, nezná historii země a naopak. (Proč má vlajka Řecka devět, Libérie jedenáct, USA třinást pruhů?). Ale stejně platí i to, že zasvěcený člověk při pohledu na vlajku nevidí vlajku, ale sám národ, jeho životní prostředí, politické krédo, psýchu. Jeho interpretace vlajky vybočuje z oblasti historie do sféry etnografie, sociologie, psychologie (viz typické příklady - vlajky Guyany, Irska, Islandu, Mongolska). Ale správně ani on nemá vidět ve vlajce jen pouhý symbol, preparát maximálně abstrahovaných pojmů skloubených v nositele určité ideje. Má ho zajímat i jako konkrétní věc z materiálního hlediska, třeba s aplikací chemie, technologie (co do barev, tkaniva, různých předepsaných variant barevných odstínů v rámci oficiálních chromatologických tabulek pro různé přípustné podkladové materiály apod.), nebo geometrie (striktní předpisy o vnějších i vnitřních proporcích vlajek). Říká se také, že věda je natolik vědou, kolik obsahuje matematiky. Výpočet optické vyváženosti barev u námořní vlajky Francouzské republiky poměrem 30% - 33% - 37% je nejkonkrétnější příklad z aplikace matematiky ve vexilologii, zatímco interpretace vnějších okrajů bílé a červené a vnitřních okrajů modré jako obrysů řeckého písmena "sigma" - symbolu součtu, globálu, integrace diferenciálů - ve vlajce naší československé federace je příklad nejabstraktnější. Vymezování předmětu a metod zkoumání ve vztahu k ostatním vědám jakožto základní předpoklad konstituování nové vědní disciplíny by takto mohl končit až někde u astronomie (viz třeba vlajku Brazílie, kterou z pověření Kongresu vypracoval astronom Manoel Pereira Reis!), ale zůstaňme raději na pevné zemi.

Místo vexilologie je v systému věd společenských. Vexilologie jako taková je součástí státovědy, ústavního a mezinárodního práva. Pro to, aby v této funkci došla všeobecného uznání, musí ovšem každý z nás ještě mnoho vykonat.

in: Vexilologie č.1-3, Praha 1972

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES ZÁŘÍ 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky