Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR)

o World Statesmen
o STATOIDS

Flag Counter

Ing. Josef Česák

CO JE VEXILOLOGIE

Na počátku bylo slovo, řecky "logos" - etymologický prazáklad všech "-logií". Mnohem později vzniklo "vexillum" jako zdrobnělina od "velum" (plachta), a to k označení kusu látky upevněné na krátké tyči a zavěšené na žerdi za speciálním účelem - tedy vlajky. A teprve v naší době byl vytvořen sloučením obou pojmů název "vexilologie" pro novou vědní disciplínu - nauku o vlajkách. Etymologické výhrady proti tomuto latinsko-řeckému hybridu lze snadno odbýt poukazem na obdobně konstruované názvy jiných moderních věd (např. sociologie), zda však i on dojde stejně obecné platnosti, je dosud na vážkách. V řadě zemí má totiž konkurenta v termínu "baneristika" (od franc. la banniere, něm. das Banner, angl. the banner, špaň. la bandera, ital. la bandiera atd. = korouhev, vlajka), který shodnou koncovkou jednak lépe symbolizuje úzkou přibuznost s vědou zvanou heraldika (od. lat. heraldus = hlasatel, posel), jednak zařazení do kategorie věd aplikovaných, prakticky využívaných (něco a la technika). Pro nás je tento druhý termín, žel, sotva akceptovatelný, bylo by to asi poprvé, co by se naše vědecká nomenklatura obohatila z neantických jazyků.

Tím méně na místě by bylo usilovat o změnu názvu jen kvůli jeho zpodobnění s heraldikou. Ve vzájemném vztahu nejde jen o dvě vědy na stejné úrovni, heraldika je pro vexilologii pomocnou vědou, i když obě společně jsou pomocnými vědami historie. Říká se, že kdo nezná historii vlajky, nezná historii země a naopak. (Proč má vlajka Řecka devět, Libérie jedenáct, USA třinást pruhů?). Ale stejně platí i to, že zasvěcený člověk při pohledu na vlajku nevidí vlajku, ale sám národ, jeho životní prostředí, politické krédo, psýchu. Jeho interpretace vlajky vybočuje z oblasti historie do sféry etnografie, sociologie, psychologie (viz typické příklady - vlajky Guyany, Irska, Islandu, Mongolska). Ale správně ani on nemá vidět ve vlajce jen pouhý symbol, preparát maximálně abstrahovaných pojmů skloubených v nositele určité ideje. Má ho zajímat i jako konkrétní věc z materiálního hlediska, třeba s aplikací chemie, technologie (co do barev, tkaniva, různých předepsaných variant barevných odstínů v rámci oficiálních chromatologických tabulek pro různé přípustné podkladové materiály apod.), nebo geometrie (striktní předpisy o vnějších i vnitřních proporcích vlajek). Říká se také, že věda je natolik vědou, kolik obsahuje matematiky. Výpočet optické vyváženosti barev u námořní vlajky Francouzské republiky poměrem 30% - 33% - 37% je nejkonkrétnější příklad z aplikace matematiky ve vexilologii, zatímco interpretace vnějších okrajů bílé a červené a vnitřních okrajů modré jako obrysů řeckého písmena "sigma" - symbolu součtu, globálu, integrace diferenciálů - ve vlajce naší československé federace je příklad nejabstraktnější. Vymezování předmětu a metod zkoumání ve vztahu k ostatním vědám jakožto základní předpoklad konstituování nové vědní disciplíny by takto mohl končit až někde u astronomie (viz třeba vlajku Brazílie, kterou z pověření Kongresu vypracoval astronom Manoel Pereira Reis!), ale zůstaňme raději na pevné zemi.

Místo vexilologie je v systému věd společenských. Vexilologie jako taková je součástí státovědy, ústavního a mezinárodního práva. Pro to, aby v této funkci došla všeobecného uznání, musí ovšem každý z nás ještě mnoho vykonat.

in: Vexilologie č.1-3, Praha 1972

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky